Magyar reformátusság a Kárpát-medencében

A térkép a magyar reformátusság hivatalos egyháztesteinek területi elhelyezkedését, oktatási intézményeit és a 2000 utáni népszámlálásokon a vallási hovatartozásukról nyilatkozók között a magukat reformátusoknak vallóknak a magyar nemzetiségű lakossághoz viszonyított arányát jeleníti meg. Utóbbi adatréteget kétféle területi bontásban színezéssel ábrázolja: a nagyméretű áttekintő térképen a színezés alapját a magyarországi megyék, illetve a környező országok ennek megfelelő közigazgatási egységei, míg a kisebb, részletező térképeken (Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Ukrajna esetében) az ennél kisebb járások, illetve az ún. községek jelentik. A színek és az általuk reprezentált adatok értelmezésénél minden esetben figyelembe kell tehát venni, hogy azok nem a reformátusok össznépességhez, hanem az adott területen magukat magyaroknak vallókhoz viszonyított arányára vonatkoznak. Így érthető például az, hogy a kelet-szlovákiai Eperjesi vidék és a Kassai vidék egyforma színezést kapott, hiszen bár előbbi területen nagyon kevés reformátust tartanak számon, s a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területe hivatalosan nem is terjed odáig, mégis az a szám szerint nagyon kevés református az ott élő magyarok jelentős hányadát teszi ki.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a térkép a magyar reformátusság területi elhelyezkedését reprezentálja, vagyis:
1) ebből következően nem foglalkozik a nem magyar reformátusokkal. A magyarság itt – a nyelvhasználattól függetlenül – etnikai identitást jelez, egészen pontosan azokra vonatkozik, akik a környező országok 2000 utáni népszámlálásain magukat magyarnak vallották. A nem magyar reformátusokkal – helvét hitvallású protestánsokkal – a kutatás egy következő fázisában kívánunk foglalkozni.

2) ebből következően a térkép nem a Magyar Református Egyház területi elhelyezkedését mutatja. Jóllehet jeleztük az egyes szervezeti egységek – egyházkerületek, egyházmegyék – határait, illetve jelöltük a különböző országokban szerveződött, hivatalosan elfogadott egyháztesteket, ám a térkép készítésekor nem a szervezeti kérdésekre fókuszáltunk, így jelöletlenül maradtak az ezzel kapcsolatos, függőben lévő problémák (pl. Horvátország esetében). Jelenlegi formájában a térkép a magyar reformátusság, vagyis a magyarok közül magukat reformátusnak vallók területi elhelyezkedését mutatja. Ez több, ugyanakkor kevesebb is, mint az egyházszervezet képe. Több, hiszen az adatok – Szlovénia és Ukrajna kivételével – nem az egyház belső forrásaiból, hanem az illető ország statisztikai hivatalainak kimutatásaiból származnak, s több esetben is kiderült, hogy egy-egy területen többen vallották magukat reformátusnak, mint amennyi reformátusról az egyháznak tudomása van, vagyis számos reformátusnak – különböző, a kutatás során később részletezésre kerülő okból – lényegében nincsen kapcsolata a saját egyházával. Azonban kevesebb is, hiszen ezekről az emberekről lényegében semmit sem – vagy csupán nagyon keveset – tudunk, vagyis kívül vannak az egyház látótávolságán.

A térképet folyamatosan javítjuk. Jelenlegi verziója 2.0 [2010.02.26]

A térkép a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc feltételei mellett szabadon felhasználható.

A térkép különböző formátumokban letölthető a www.nkzs.hu oldalon keresztül.

A felhasználással kapcsolatos kérdésekkel, illetve a térképen található esetleges hibákkal, vagy kiegészítésekkel kapcsolatos javaslatokkal kérem a carolusmagnusmeister at gmail ponnt com e-mail címen vagy a 70/2422674 telefonon keressen.

Letöltések
.jpg [5898×4329 pixel] 6,81 MB ->
.png [5898×4329 pixel] 5,69 MB ->
.tif [5898×4329 pixel] 7,32 MB ->