Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is…

Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil. 4,12-13)*

„Tudok szűkölködni…” most, amikor e sorokat írom, a gazdasági előrejelzések szerint 2023-ban nagyon aktuális lesz ez a mondat. De miről is ír itt Pál? „Tudok.” A tudás sokféle lehet és sokféle attitűddel mondhatja ki ezt a szót valaki. Pál itt nem elméleti tudásról ír és nem is valamiféle túlélési módszerről. Olyan tudásra utal, mely mögött személyes tapasztalat van: láttam, átmentem rajta. Ezt erősíti meg, amikor kicsit később azt írja: „ismerős vagyok”. Mintha azt mondaná: be vagyok avatva. Nem dicsekvés ez – „én tudok, te nem, pedig…” –, és nem is számonkérés – „ha én tudok, te miért nem….” – hanem bizonyságtétel. Tudok, van hozzá erőm, hatalmamban áll – mert Krisztus megerősít, hatalommal ruház fel hozzá. De mihez is? Nem csupán testi szűkségről vagy bőségről, éhségről vagy jóllakásról van itt szó. Amikor szűkölködésről ír, Pál azt a szót használja, mellyel Krisztus önmaga megüresítéséről szól. Amikor éhségről ír, azt a szót használja, mellyel Krisztus az igazságra éhezőket írja le. Sajátos, kettős beszéd ez: ami testi, Krisztusra utalva nyeri el igazi jelentését. Sokszor idézett mondatai ezek a Szentírásnak, de fontos, hogy figyeljünk a szövegkörnyezetre is: Pál bizonyságot tesz arról, hogy Krisztus ereje által hatalma van a nyomorúság felett, de megjegyzi, hogy a filippibeliek jól tették, hogy „részesekké lettek” a nyomorúságában. Miért? Mert a részvét önmagunk önként vállalt kiüresítése azért, hogy a másik szükségét betölthessük – ez Krisztus utánzása. Cselekedjük az Ő cselekedeteit az előttünk álló évben is.

* Ez a rövid írás a 2023-as református Bibliaolvasó kalauzban a “év igéjéhez” írt, a felkérés terminusa szerint: áhitat. A kéziratot 2022. június 22-én adtam le.

Vélemény, hozzászólás?